این جا تهران است؟

کارتون محسن اسدی، جهان صنعت

جمال هادیان طبایی در گزارشی در اعتماد از گذری بر منطقه پانزده تهران خبر داده و نوشته: آنچه بیش از همه من و جمع تهرانگردان را متاثر و متالم کرد حضور در میان مردمی بود که معضلی به نام فقر با همه ابعادش چون اعتیاد، کارتن‌خوابی، سوء‌تغذیه، بیماری و عدم امنیت بلای جان‌شان شده بود. مردمی در دل بافت متراکم و فرسوده که گویی فراموش شده‌اند و حتی زباله‌های خیابان‌ها و کوچه‌های‌شان هم دیر به دیر جمع می‌شود. چراغ‌های معابرشان مدت‌هاست خاموش شده و تعویض نمی‌شود و اعتیاد و ناامنی عذاب‌شان می‌دهد.

به نوشته این گزارشگر: باور نمی‌کردیم که اینجا تهران است و قلب تپنده ایران اسلامی. ما در آنجا کوچه‌های تنگ و کثیف بسیاری دیدیم که ساکنان بسیاری از خانه‌های آن معتادان یا موادفروشان بودند. ما در اینجا ساختمان‌های فرسوده‌یی را مشاهده کردیم که در هر اتاق آن یک یا چند نفر معتاد زن یا مرد مستاجر بودند و عجیب‌تر آنکه کودکانی گاه پنج یا شش ساله در کنار مادر یا پدر معتاد و در حال مصرف مواد خود، بازی می‌کردند و به همین دلیل در این سن یا اعتیاد دارند یا در حال گرفتار شدن به این بلای خانمانسوزند.

به گزارش اعتماد: کارتن‌خواب‌هایی را دیدیم که در کوچه‌ها، پارک‌ها و حتی کف جوی‌های پر از آلودگی روز را به شب و شب را به روز می‌رسانند و گاه در اثر سرما، گرما یا فشار آب در داخل جوی‌ها و مسیل‌ها جان می‌دهند. کودکان و نوجوانان بسیاری که در این مکان‌های فاسد در حال بازی با سرنگ آلوده والدین معتادشان هستند و زنان و دختران بیچاره‌یی که از ترس گرفتار شدن به دام اراذل جرات خروج از خانه را ندارند. چندهزار خانه فرسوده ۳۰،۴۰ چهل متری در این منطقه در حال فروریختن بر سر ساکنان‌شان هستند و با کوچک‌ترین لرزه‌یی فاجعه خواهند آفرید.

 

info@degarguny.com